Topp

Rådgivning

 • Generell bedriftsrådgivning - Rådgivning til daglig leder vedrørende alle sider av driften av en virksomhet.
 • Styrearbeid - Deltakelse som ordinært styremedlem eller som rådgiver til styret.
 • Skatte- og avgiftsrett - Valg av optimale skattemessige løsninger, klargjøring av den korrekte
  skattemessige behandling av transaksjoner, utarbeidelse av ligningsoppgaver, bistand ved klagesaker.
 • Selskapsorganisering og omdannelser. - Valg av selskapsform, konsernstruktur og omdannelse fra en selskapsform til en annen.
 • Kjøp og salg av virksomheter - Bistand ved prisvurdering og forhandlinger.
 • Verdivurderinger - Vurdering av verdi ifbm. fusjoner, fisjoner, utløsning, skilsmisser etc.
 • Økonomistyring - Bistand med å legge opp rutiner for budsjettering og regnskapsrapportering for å sikre en god økonomisk styring av virksomheten.
 • Regnskapsrådgivning - Bistand med løsning av problemer ifbm. den løpende regnskapsførsel samt bistand med avstemning av regnskapet.
 • Budsjettering - Bistand med utarbeidelse av en budsjettmodell for virksomheten, samt med gjennomføring av budsjettprosessen.
 • Årsoppgjør - Utarbeidelse av årsoppgjør ihht.
 • RegnskapslovgivningenKalkyler - Bistand med utarbeidelse av kalkyler for prising av varer og tjenester
 • Finansiering - Bistand med valg av finansieringsløsninger, utformelse av søknader og vurdering av tilbud.
 • Kredittvurdering - Vurdering av soliditeten til kunder og samarbeidspartenere
 • Investeringer - Bistand med lønnsomhetskalkyler for investeringer, samt plassering ev ledig likviditet.
 • Generasjonsskifte - Planlegging og gjennomføring av overføring av virksomheter, og eiendeler for øvrig, til neste generasjon.


Erfaring fra en rekke bransjer og virksomhetsstørrelser, både i sammenheng med revisjon og som en ren rådgiver.

 

Søk i nettsiden

Separer søkeord med komma.

Kontakt

Malde Revisjon & Rådgivning
Auglendsmyrå 9, 4016 Stavanger
Tel.: 51 88 48 10
E-post: fellespost@smalde.no